JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos administrativnog referenta u Jedinstveni Upravni odjel Općine Špišić Bukovica

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11 i 04/18) Pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Špišić Bukovica, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos administrativnog referenta u Jedinstveni Upravni odjel Općine Špišić Bukovica   Dokumentacija – JAVNI NATJEČAJ za prijem…

Instaliran besplatan internet u okviru projekta WiFi4EU: Evo na kojim lokacijama

Nakon uspješne prijave i odobravanje sudjelovanja u projektu Europske unije WiFi4EU, Općina Špišić Bukovica u suradnji s Optima telecomom instalirala je besplatan WiFi na području općine. Projekt WiFi4EU promiče dostupnost širokopojasnog interneta na području svih država članica, a posebice na ruralnim područjima novih država članica. Besplatan WiFi je omogućen svima u radijusu od 200 metara…