JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine kčbr. 2044/2 i 2045/2 upisane u zk.ul. 606 katastarska općina Vukosavljevica

Na temelju članka 3. Odluke o raspolaganju nekretnina u vlasništvu Općine Špišić Bukovica(“Službeni vjesnik” Općine Špišić Bukovica, broj 02/13 ) i članka 44. Statuta Načelnik Općine Špišić Bukovica raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine kčbr .2044/2 i 2045/2 upisane u zk.ul.606 katastarska općina Vukosavljevica Adresa: Bilogorska 155 ,Vukosavljevica u vlasništvu općine…