Priznavanje prava na podmirenje troškova ogrjeva za 2018. godinu

Općina Špišić Bukovica poziva sve korisnike zajamčene minimalne naknade sa područja Općine Špišić Bukovica da do 6. srpnja 2018. godine, od 7 do 15 sati, podnesu osobno u Općini Špišić Bukovica, na adresi Vinogradska 4, 33404 Špišić Bukovica, zahtjev za priznavanje prava na naknadu troškova ogrjeva. Sastavni dio zahtjeva treba biti i izjava o grijanju…