Uređuje se biciklističko odmorište u Špišić Bukovici

U Špišić Bukovici je u tijeku provođenje općinskog projekta usmjerenog na izgradnju javne cikloturističke infrastrukture koja će pridonijeti razvoju cikloturizma ne samo na području općine nego i cijele Virovitičko-podravske županije. U okviru projekta uređuje se i odmorište koje se nalazi na transeuropskoj ruti „Drava4Enjoy“, a koja je nastala kao rezultat prekogranične suradnje mađarskih i hrvatskih…