LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA ZA 2017./2018. GODINU

Općina Špišić Bukovica dodjeljuje 9 stipendija prema bodovnoj listi. Šest zahtjeva su odbačena radi ne zadovoljavanja uvjeta prema članku V. Natječaja za dodjelu stipendija Općine Špišić Bukovica u akademskoj godini 2017/2018. 1. MIHAEL MALIGEC 2. IVANA MARTAN 3. DAJANA SABOLIĆ 4. MARINELA VLAŠIĆ 5. MONIKA KOVAČ 6. JELENA MEDIĆ 7. MARINO MLINARIĆ 8. PAMELA BUBAŠ…