Uskoro kreću radovi na gradnji vidikovca u Bukovačkim vinogradima

Udruga vinogradara i voćara sveti Ivan Špišić Bukovica održala je u Lovačkom domu u Špišić Bukovici redovnu godišnju izvještajnu skupštinu. Prisutne je na početku pozdravio predsjednik Zvonko Kucljak koji je podnio je izvješće o radu za proteklu te predložio plan rada za tekuću godinu. Kao i svake godine, ova Udruga koja broji 42 člana, obilježila…