Špišić Bukovica: Poziv korisnicima socijalne skrbi za podnošenje Zahtjeva za nabavu ogrjevnog drva

Općina Špišić Bukovica poziva korisnike zajamčene minimalne naknade s područja općine, koji imaju pravomoćna rješenja Centra za socijalnu skrb Virovitica, da podnesu Zahtjev za isplatu sredstava za sufinanciranje nabave ogrjevnog drva u 2016. godini. Obrazac Zahtjeva popunjava se u Općini Špišić Bukovica, a korisnici su dužni sa sobom ponijeti pravomoćno i izvršno Rješenje Centra za…