Raspisan Javni natječaj za dodjelu 15 stipendija

Općina Špišić Bukovica raspisala je Javni natječaj za dodjelu 15 stipendija iz sredstava proračuna Općine u akademskoj godini 2015./2016. Pravo na sudjelovanje u Javnom natječaju ostvaruju studenti koji imaju prebivalište na području općine Špišić Bukovica, a pojedinačni mjesečni iznos stipendije je 600 kuna. Prijava s potrebnim dokazima dostavlja se na adresu Općine, Vinogradska 4.

Odluka o obustavi postupka za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 44. Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 2/13) Općinski načelnik Općine Špišić Bukovica dana 27.listopada 2015. godine donosi ODLUKU o obustavi postupka za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić Bukovica u 2015. godini Članak 1. Obustavlja se postupak za prijem osoba na…

Obavijest o izobrazbi održivoj uporabi peticida

Savjetodavna služba Virovitičko podravske županije Održiva uporaba pesticida ! Organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva, šumarstva i ruralnog razvoja Savjetodavna služba provodi kao javnu ovlast, što je određeno Zakonom o savjetodavnoj službi (NN 50/12 i 148/13). Obveznici izobrazbe (kandidati) prijavljivat će se u najbliže urede Savjetodavne službe ( Pitomača, Špišić Bukovica,…