Općina Špišić Bukovica

Izabrani članovi Savjeta mladih Špišić Bukovica

Pod predsjedanjem Tihomira Majstorovića jučer je održana 12. sjednica općinskog vijeća Špišić Bukovice na kojoj je osim usvajanja niza odluka i donošenja zaključaka utvrđen i izbor Savjeta mladih općine Špišić Bukovica. Činit će ga Danijela Posavac, Antun Rohtek, Robert Capan, Leopold Majstorović i Matija Dautanec, te njihovi zamjenici, Martina Bašić, Mario Capan, Valentina Knežević, Ana…