Javna nabava

Plan nabave za 2013. i njegove izmjene Izmjena i dopuna Plana – 22. listopad 2013. Izmjena i dopuna Plana – 23. rujan 2013. Izmjena i dopuna plana nabave za 2013 – 17. srpanj 2013. Izmjena i dopuna plana nabave za 2013 – 29. siječanj 2013. Plan nabave za 2013 – 12. ožujka 2013. Plan nabave…